Vill du vara med i en referensgrupp för att påverka hur psykosocialt stöd för personer som lever med – eller nära någon som har - diabetes typ 1 ska se ut?

Vi söker nu unga personer och föräldrar till barn med diabetes typ 1 som vill delta vid en gruppintervju vid ett tillfälle under mars månad. Vi bjuder på fika!

Hör av dig till Helena Hörder, med Dr på Göteborgs universitet
Mail: helena.horder@neuro.gu.se