Hur ser blosockernivåerna ut hos personer med diabetes typ 1 vid en nationell jämförelse?