Hoj17 för bättre fothälsa vid diabetes

Ulla Hellstrand Tang.

En gemensam aktion av doktorand Ulla Hellstrand Tang och Göteborgs Diabetesförening

Hoj17 är en 90 dagars cykeltur för bättre fothälsa vid diabetes. Hoj 17 är en aktion av doktorand Ulla Hellstrand Tang och Göteborgs Diabetesförening. Syfte med aktionen är att uppmärksamma de stora skillnader som finns inom vården vad gäller prevention och vård av fotkomplikationer vid diabetes. Tyvärr beror det på var man bor i Sverige vilken vård som erbjuds. En av konsekvenserna av brister i vårdkedjan kan utläsas i Socialstyrelsens Öppna Jämförelser 2015 som påtalar att stora regionala skillnader finns i andel personer som amputeras. Vissa regioner (Blekinge och Jämtland) har låga amputationstal och andra (t.ex. Västra Götaland, Örebro, Halland Västernorrland och Gotland) har betydligt högre. Här kan vi tillsammans jobba för bättre fothälsa vid diabetes genom att lära av de regioner som har lyckats bra.

Under Hoj17 ordnas ett flertal möten runt om i Sverige för att diskutera lokala förhållanden (vad som är bra och vad som är dåligt) och samlas kring smarta lösningar för att främja fothälsan. Lokala patientorganisationer ordnar möten för att diskutera hur den lokala diabetesvården fungerar. Sjukvårdspersonal, politiker och patientrepresentanter inbjuds att delta i diskussionerna. Senaste nytt från fotfronten presenteras. Ullas patientarbete under 35 års arbete som fotterapeut, ortopedingenjör och forskare har lett till att Ulla sökt svar på hur man kan förbättra kvaliteten på fotundersökningar. Ett svar kan vara att ta hjälp av eHälso-appen, vid fotundersökning. Vidare ger hon förslag på vilka typer av skor och inlägg som har bra för fothälsan.

Hoj17 startar i Göteborg den 29 april och går vidare till Nässjö, Norrköping, Stockholm och norrut genom Västmanland, Hälsingland, Västernorrland mot Jokkmokk. Ulla och med cyklister reser sedan med inlandsbanan från Jokkmokk till Storfors och cyklar till västkusten och söderut mot Karlstad, Tanum, Uddevalla, Stenungsund och ”målgång” på Jonsereds Herrgård utanför Göteborg den 30 juli. Resan är en enkel resa med cykel och tält.

Vid alla större stopp kommer ortens organiserade diabetiker att anordna möten för att diskutera den lokala diabetesvården med sjukvårdspersonal, politiker och patientrepresentanter. Besökarna får fylla i en enkät för att kartlägga om och hur dom fått fötterna undersökta, om fotvård erbjudits och om dom fått information om skor och fått egenvårdsråd. Enkätsvaren sammanställs och blir underlag för diskussion på de uppföljningsmöten som de lokala patientföreningarna ordnar med ansvariga politiker. Vid möten erbjuds sponsorer och samarbetspartners möjlighet att visa sina produkter som är bra för diabetiker och deras fötter. Vi hoppas på stor uppslutning av leverantörer, sponsorer och samarbetspartners som visar skor, inlägg, sårvård- och fotvårdsprodukter samt hjälpmedel att hålla koll på sin diabetes.

Göteborgs Diabetesförening verkar för att Hoj17 blir en nationell aktion. Vi håller på att starta en hemsida för Hoj17 som sponsras av utländska tillverkare av skor och fotvårdsartiklar för diabetiker samt inhemska tillverkare av diabetesrelaterade produkter. Hemsidan kommer att vara både på svenska, ”Hoj17” och engelska, ”Bike4Diab”.