Bli intervjuad för ett examensarbete rörande diabetesvård vid Typ 2

Nedanstående är en förfrågan från två masterstudenter inom medicinteknik på Chalmers Tekniska Högskola.

Vill du förbättra diabetesvården?

Vi söker just nu personer med diabetes typ II för att undersöka hur man kan få en bättre diabetesvård med hjälp av digitala lösningar. Arbetet är en del av vårt examensarbete på Chalmers Tekniska Högskola. Vi vill prata med dig som har diabetes typ II för att få dina åsikter om hur vården fungerar idag och hur den kan förbättras.

Är du intresserad? Kontakta oss på
josefinamelie2018@gmail.com

Hälsningar,
Amelie & Josefin