Föräldragruppen

I Göteborgs Diabetesförening finns ett antal barn med diabetes. Föräldragruppen arrangerar möten för föräldrarna till dessa barn och ibland olika aktiviteter. Bland annat brukar vi i december varje år ha en julfest och varje vår en brännsbollsturnering.

Om intresse finns skulle vi kunna ha fler aktiviteter för barn med diabetes, så att de får träffa andra i samma situation. Hör gärna av dig till oss om du har idéer och vill hjälpa till!

goteborg@diabetes.se