Typer av diabetes

Läs mer på Diabetesförbundets webbplats.
Till diabetes.se »

Graviditetsdiabetes

Graviditetsdiabetes är en form av diabetes som uppkommer under graviditet.

Läs mer på Diabetesförbundets webbsajt »

LADA

LADA är en form av typ 1-diabetes där insjuknandet är långsammare och med färre symptom.
LADA är en autoimmun sjukdom som angriper och förstör kroppens eget immunförsvar däribland de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln.

Läs mer på Diabetesförbundets webbsajt »

Typ 1-diabetes

Vid typ 1-diabetes har kroppens egen insulinproduktion helt eller nästan helt upphört. Idag har cirka 50 000 människor i Sverige sjukdomen.

Läs mer på Diabetesförbundets webbsajt »

Typ 2-diabetes

Cirka 350 000 svenskar, eller tre-fyra procent av befolkningen, har typ 2-diabetes. Många har dessutom sjukdomen utan att veta om det. Risken att insjukna ökar dramatiskt ju äldre du blir. Man räknar med att bland dem som är över 75 år har minst tio procent typ 2-diabetes. Sjukdomen blir allt vanligare, inte bara i Sverige utan över hela världen.

Läs mer på Diabetesförbundets webbsajt »