Lyckad matinéföreläsning

Vi var drygt 25 personer som samlades i Diabetesföreningens lokaler på Mellangatan för att lyssna på en föreläsning under rubriken "Bra mat vid diabetes". Veronica Broström, som är dietist på Sahlgrenska universitetssjukhuset, berättade om de senaste rönen ifråga om kost och diabetes. Flera frågor besvarades och vi fick många bra tips. Föreläsningen började kl. 14 och många deltagare tyckte detta var bättre än att ha arrangemangen på kvällstid. Vi kanske kan ordna flera "matinéföreläsningar" framtiden. 

Arrangör: 
Göteborgs Diabetesförening