ÅRSMÖTET GENOMFÖRT SOM TELEFONMÖTE

Årsmötet genomfördes torsdag den 19 mars som ett telefonmöte.

20 medlemmar var uppkoplade och genomförde årsmötet helt klanderfritt på ca 45 minuter.

Den nya styrelsen ser ut så här:

Ordförande: Leif Sundberg                                           

Kassör: Agneta Petersson                                           

Sekreterare: Ulf Ringström                                         

V. ordförande: MariAnne R Lymer

Kicki Dahlqvist Clarke               

Anna Hoffmeister

Gunilla Johnsson

Kent Olaisson

Sofia Samuelsson

Gun-Britt Ståhlberg

Hanna Svensson

 

Styrelsens första möte är inplanerat till den 20 april men det är troligt att även detta blir ett telefonmöte.

 

Ulf Ringström

Sekreterare

 

Arrangör: 
Göteborgs Diabetesförening