Extra årsmöte

Efter lång och trogen tjänst har vår kassör Vivianne Sundborg valt att avsluta sitt uppdrag. Vi behöver därför utfästa ett extra årsmöte för att välja en ny kassör. Alla medlemmar är välkomna att rösta!

 

Göteborgs Diabetesförening kallar till extra årsmöte med anledning av kassörens avgång

Förslag till dagordning

  1. Årsmötets öppnande
  2. Val av mötesordförande
  3. Val av mötessekreterare
  4. Fråga om mötets behöriga utlysande
  5. Val av 2 (två) justerare tillika rösträknare
  6. Fastställande av röstlängd
  7. Fastställande av dagordning
  8. Val av kassör fram till ordinarie årsmöte
  9. Mötet avslutas
Datum: 
söndagen den 30 september 2018 14:00
Arrangör: 
Göteborgs Diabetesförening
Plats: 
Kansliet, Mellangatan 1, Göteborg