Välkommen till en digital frågestund om diabetes typ 2

Torsdag den 21 januari kl 18-20 bjuder vi in alla som är intresserade till en digital frågestund om diabetes typ 2. Frågorna kommer att besvaras av Bemnet Kidane, specialistsjuksköterska med inriktning på diabetesvård. Vi har haft många samarbeten med Bemnet tidigare. Bland annat leder han våra uppskattade studiecirklar om diabetes typ 2, samt har hållit föredrag i Nordstan på Världsdiabetesdagen. 

Vi kommer också att få pausgymnastik under ledning av fysioterapeuten Samira Mohammadi.

Frågestunden kommer att ske över det digitala mötesverktyget Zoom. Är du intresserad av att delta mejlar du kansliet senast den 19 januari. Du kommer att få en länk till mötet någon dag innan.

Varmt välkommen!

Datum: 
torsdagen den 21 januari 2021 18:00 till fredagen den 22 januari 2021 19:59
Arrangör: 
Göteborgs Diabetesförening
Anmälan senast: 
tisdagen den 19 januari 2021 14:00
Anmälningsinformation: 
Mejla kansliet på info@diabetesgbg.se Du kommer att få en länk till mötet ett par dagar innan eventet.