Utvecklingsfonden

Kan sökas av: 
Ansök senast: 
Den 1 november
Beslut fattas: 
Den 15 december.

Fonden har till uppgift att lämna bidrag till läkare inom Göteborgsområdet för utvecklingsverksamhet inom diabetesvården och därmed sammanhängande studieresor. Fonden skall stödja praktiskt kliniskt utvecklingsarbete med icke forskningsverksamhet av grundforskningskaraktär.

Styrelsen skall senast den 15 september meddela sjukvården inom Göteborgsområdet hur stort belopp det står till förfogande för årets utdelning.
När bidrag beviljas och forskningsprojektet är avslutad önskas en kort sammanfattning av resultatet.

Vid behov må en del av avkastningen tilldelas Göteborgs Diabetesförening för dess verksamhet.

Relaterade filer: