Rekreations- och hjälpmedelsfonden

Fond för: 
Kan sökas av: 
Ansök senast: 
Löpande under året.
Beslut fattas: 
Den 30 juni och den 30 november.

Bidrag ur denna fond lämnas till vila, rekreation samt hjälpmedel för diabetespatienter. Läkarintyg kan behövas för att styrka sambandet mellan diabetes och aktiviteten.

Man skall ha varit medlem minst ett år för att kunna ansöka.
Maxbelopp 1 700 SEK per sökande.

Enligt stadgarna för fonden ska avkastningen användas för vila, rekreation samt hjälpmedel för diabetiker som är medlemmar i Göteborgs Diabetesförening.

Relaterade filer: