Medlemmar

Elly Dehlins fond

Denna fond kan sökas för att täcka omkostnader för medlemmar som med stor insats bidragit med oavlönat arbete i syfte att förbättra föreningens verksamhet. Diabetes är inget krav för mottagare.

Utbetalning sker löpande under året och styrelsen fattar beslut löpande under året.