Inger Hultman med fleras fond

Kan sökas av: 
Ansök senast: 
Den 1 november.
Beslut fattas: 
Den 15 december.

Fonden har till uppgift att lämna bidrag till forskning rörande sjukdomen diabetes.

Diabetesföreningen skall senast den 15 september informera sjukvården inom Göteborgsområdet vilket belopp som står till förfogande för utdelning.

Ansökan göres senast den 1 november. Senast 15 december beslutar styrelsen i Göteborgs Diabetesförening vilka ansökningar som beviljats.

När bidrag beviljas och forskningsprojektet är avslutad önskas en kort sammanfattning av resultatet.

Relaterade filer: