Elly Dehlins fond

Fond för: 
Kan sökas av: 
Ansök senast: 
Löpande över året.
Beslut fattas: 
Löpande över året.

Denna fond kan sökas för att täcka omkostnader för medlemmar som med stor insats bidragit med oavlönat arbete i syfte att förbättra föreningens verksamhet. Diabetes är inget krav för mottagare.

Utbetalning sker löpande under året och styrelsen fattar beslut löpande under året.