Barn- och ungdomsfonden

Fond för: 
Kan sökas av: 
Ansök senast: 
Löpande under året.
Beslut fattas: 
Den 30 juni och den 30 november.

Fondens avkastning ska användas för bidrag till verksamhet eller bidrag till vårdbehövande barn och ungdomar, upp till 25 år, som har diabetes och är huvudmedlemmar i Göteborgs Diabetesförening. Ansökan kan göras löpande under året. Beslut fattas under styrelsemöte i juni och november.

Av fondens avkastning skall 10% återinvesteras för att säkerställa reella värdet. Avkastningen kan ackumuleras i tre (3) år. Har medel efter tre år inte utnyttjas ska det återinvesteras i fonden.

Fondens tillgångar skall investeras i bank tillsammans med övriga fonder som föreningen förvaltar. Av den totala årsavkastningen skall Barn- och ungdomsfonden tilldelas en andel som motsvarar dess tillgångar i förhållande till föreningens övriga fonder.

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av två på varandra följande allmänna sammanträden i Göteborgs Diabetesförening.

Fondstadgarna är antagna vid årsmötet 19 mars 2020 och medlemsmöte 22 oktober 2020.

Relaterade filer: