Barn- och ungdomsfonden

Fond för: 
Kan sökas av: 
Ansök senast: 
Löpande under året.
Beslut fattas: 
Den 30 juni och den 30 november.
Fonden riktar sig till vårdbehövande barn- och ungdomar upp till 25 år som har diabetes och som varit medlem minst ett år.
 
Enligt stadgarna för fonden ska avkastningen användas för anslag till verksamhet eller bidrag till vårdbehövande barn och ungdomar som har diabetes och är medlem i Göteborgs Diabetesförening.
Relaterade filer: