Diabetesbladet nummer 2 2021

Utgivningsår: 
2021
Nummer: 
2
DiabetesBladet: 
Ur innehållet: 
 • Kalendern
 • Från föreningen
 • Aktiviteter
 • Recept
 • Forskning
 • Insulinet 100 år
 • #Diabeteskampen
 • Träningsinspiration
 • Fråga våra experter
 • Aktuellt
 • Fonder
 • Regionens sidor