DiabetesBladet nummer 1 2018

Utgivningsår: 
2018
Nummer: 
1
Årgång: 
20
Ur innehållet: 
 • Kalendarium
 • Årsmöte
 • Brev från en medlem
 • Medlemsmöte för nya medlemmar
 • Medlemsmöte
 • Studiecirkel
 • NDR
 • Arv/Testamente
 • Forskningsbidrag
 • Rune Johansson - mitt liv med diabetes, del 7
 • Från arkivet
 • Fonder
 • Teater
 • Vilket bröd skall vi helst äta?
 • Recept