DiabetesBladet nummer 3 2017

Utgivningsår: 
2017
Nummer: 
3
Årgång: 
19
DiabetesBladet: 
Ur innehållet: 
 • Ordföranden har ordet
 • Kalendarium
 • Världsdiabetesdagen
 • Norra Älvsborg
 • Läsar brev
 • Från vardagsträning till Europamästare
 • DSBUS
 • Runde Johanssom - mitt liv med diabetes, del 5
 • Hönskooperativet Agda
 • Medlemsmöte med dietist
 • Teater
 • Egenvårdsveckan
 • Fonder
 • Recept