DiabetesBladet nummer 1 2011

Utgivningsår: 
2011
Nummer: 
1
Årgång: 
13
DiabetesBladet: 
Ur innehållet: 
 • Ordförande har ordet
 • Dagordning årsmöte
 • Inbjudan till Temakväll
 • Danmarksresan
 • Dags att söka ur fonderna
 • Egenvårdsvecka
 • BUS
 • Presentation av Ung Diabetes
 • Typ 2 diabetes, högstatus?
 • Besök hos en diabetessköterska
 • Intervju med medlemmar Typ 2
 • Körkort
 • Insändare
 • Kurs i stresshantering
 • Recept