DiabetesBladet nummer 4 2010

Utgivningsår: 
2010
Nummer: 
4
Årgång: 
12
DiabetesBladet: 
Ur innehållet: 
 • Ordförande har ordet
 • Marianne och Caj
 • Herbert, Beriden pensionär
 • BUS
 • Höstens Medlemsaktiviteter
 • Egenvårdsveckan i Vara
 • Intervju med Karin, dietist
 • Recept
 • Mingelkväll
 • Temakväll
 • Världsdiabetesdagen
 • Världskulturmuseet
 • Intervju med Hanna Hellquist