DiabetesBladet nummer 2 2010

Utgivningsår: 
2010
Nummer: 
2
Årgång: 
12
DiabetesBladet: 
Ur innehållet: 
 • Egenvårdsvecka
 • Årsmötet
 • Temakväll: Nya riktlinjer för vård
 • Förändringar på kansliet
 • Diabetesfotronden
 • Bengt tvingades amputera
 • Temakväll: Fonder och Pilgrimsleden
 • Ungdomar och diabetes
 • BUS
 • Recept
 • Gympa
 • Min Diabetes
 • Fråga Ammie...
 • Tips från Hälsolotsen