DiabetesBladet nummer 1 2009

Utgivningsår: 
2009
Nummer: 
1
Årgång: 
11
DiabetesBladet: 
Ur innehållet: 
  • KY-Akademien
  • Börje Haraldsson om njursvikt
  • Min man gav mig en ny njure
  • BUS-sidor
  • Mitt liv med diabetes
  • Gun & Peter hjälper barn med diabetes
  • Fonder
  • Kortisar