DiabetesBladet nummer 3 2008

Utgivningsår: 
2008
Nummer: 
3
Årgång: 
10
DiabetesBladet: 
Ur innehållet: 
  • Alkohol och Diabetes
  • Barn med diabetes i skolan
  • Friskvård på Grötö
  • Rune Johansson
  • Jaqueline tillverkar skor
  • BUS-sidor
  • Läkemedelspatent
  • Kortisar
  • Graviditet & Diabetes