Grupper

Göteborgs Diabetesförening har som ambition att skapa arbets- och intressegrupper utifrån önskemål från våra medlemmar. Det kan röra sig om allt från föräldragrupper och barn- och ungdomsgrupper, till motionsgrupper och studiecirklar.

Om du vill vara med och engagera dig eller har idéer som du är beredd att förverkliga, tveka inte att kontakta oss via goteborg@diabetes.se eller 070-268 96 57.

 

 

.