Om föreningen

Syfte

Föreningens ändamål

Göteborgs Diabetesförening är ansluten till Svenska Diabetesförbundet och ska som handikapporganisation samla och organisera alla dem som vill förbättra livsvillkoren för personer med diabetes samt närstående och bevaka deras intressen i syfte att minimera konsekvenserna av sjukdomen.

Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Som ansluten lokalförening till Svenska Diabetesförbundet så har Göteborgs Diabetesförening antagit dess stadga.
Läs Stadgan

Göteborgs Diabetesförening har dessutom på årsmöte antagit Lokala föreskrifter (föreningsordning) som kompletterar stadgan.
Läs föreningens föreskrifter

Uppgifter

  • att bedriva ett intressepolitiskt påverkansarbete i viktiga samhällsfrågor för människor med diabetes och deras närstående.
  • att stödja vetenskaplig forskning rörande diabetes.
  • att arbeta med medlemsvärvning.
  • att erbjuda medlemmarna relevanta förmåner.
  • att bedriva sådan verksamhet som efterfrågas av människor med diabetes eller deras närstående.
  • att samarbeta och samråda med andra lokalföreningar inom Svenska Diabetesförbundet i gemensamma frågor.

Historik

Tisdagen den 7 december 1943 samlades ett antal diabetiker med familjer och vänner i Odinskolan för att bilda “Föreningen för sockersjuka i Göteborg med omnejd”. En interimstyrelse utsågs med uppdraget att framlägga förslag till stadgar samt förslag till styrelseledamöter och funktionärer, som stadgarna skulle föreskriva.

Initiativtagare till grundandet av “Föreningen för sockersjuka i Göteborg med omnejd” var greve Jens af Trampe.

Föreningens första konstituerande sammanträde hölls den 24 januari 1944 och därvid fastställdes föreningens stadgar.

Verksamhet

Föreningen har cirka 1400 medlemmar och är därmed den näst största lokalföreningen i Sverige.
Föreningen ingår länsföreningen, Diabetesföreningen Västra Götaland.
Föreningen har en egen tidskrift, DiabetesBladet, som utkommer med fyra nummer per år.

Grupper

Vårdgruppen arbetar med att bevaka utvecklingen inom sjukvården, för närvarande med fokus på ögonsjukvården och fotvården. Vårdgruppen för dialog med vårdprofessionen, vårdpolitiker och patienter.