Leva med diabetes

Läs mer på Diabetesförbundets webbplats.
Till diabetes.se »

Att få diabetes

Läs mer på Diabetesförbundets webbsajt »

Behandling och hjälpmedel

Läs mer på Diabetesförbundets webbsajt »

Blodsocker (kontroll)

För att kunna hantera och styra din behandling är blodsockerkontroll ett av dina viktigaste hjälpmedel.

Läs mer på Diabetesförbundets webbsajt »

Diabetes i förskola och skola

Hur mycket hjälp barn och unga med diabetes behöver för att klara sin egenvård i förskolan och skolan varierar. Vissa klarar tidigt av att ta ansvar för skötseln av sjukdomen medan andra utvecklad detta ansvarstagande långt senare.

Läs mer på Diabetesförbundets webbsajt »

Försäkringar och bidrag

Läs mer på Diabetesförbundets webbsajt »

Körkort och diabetes

Den som har körkort och diabetes kan behöva göra syntester eller skicka in intyg innan det är dags att ge sig ut i trafiken.

Läs mer på Diabetesförbundets webbsajt »

Kroppen

Läs mer på Diabetesförbundets webbsajt »

Mat och recept

Mat och fysisk aktivitet är viktiga delar i behandlingen av diabetes. Med hjälp av bra matvanor och rörelse kan du påverka blodsockret och vikten.

Läs mer på Diabetesförbundets webbsajt »

Resor

Att resa med diabetes behöver inte vara några problem. Genom att vara väl förberedd så kan du undvika problem så långt som det är möjligt.

Läs mer på Diabetesförbundets webbsajt »

Sex och graviditet

Läs mer på Diabetesförbundets webbsajt »

Träna med diabetes

Regelbunden motion är viktigt för alla människor. För dig med diabetes är motion, eller fysisk aktivitet, extra viktigt. Det finns en mängd positiva effekter av att röra på sig. Du som motionerar regelbundet får oftast ett jämnare blodsocker och en positiv påverkan på blodfetter och blodtryck.

Läs mer på Diabetesförbundets webbsajt »

Yrkeslivet och diabetes

Vid diabetes är det endast ett fåtal yrken som helt eller delvis begränsar dig vid val av arbete. Det är framför allt risken för insulinkänning och det regelbundna beroendet av insulin, sprutor och mat som begränsar yrkesvalet.

Läs mer på Diabetesförbundets webbsajt »