Om diabetes

Läs mer på Diabetesförbundets webbplats.
Till diabetes.se »

Leva med diabetes

När diabetes griper tag är det för resten av livet. Det är en omställning som kan vara svår att hantera. Det viktiga är att hitta ett sätt att leva som passar just dig, på dina villkor, inte bara på sjukdomens. Vi har pratat med människor som lever med diabetes och samlat deras berättelser. För att öka förståelsen och tvätta bort orättvisa fördomar är det viktigt att låta människors berättelser få framträda.

Lär dig om diabetes

Diabetes (Diabetes Mellitus) är inte en utan flera olika sjukdomar med olika orsaker. Den gemensamma nämnaren är att sockerhalten i blodet är för hög.