Att leva med kronisk sjukdom- ett hot mot min existens?

Möt Daniel Brattgård, senior sjukhuspräst, i existentiella reflektioner kring att leva med kronisk sjukdom.

Anmälan senast 17 augusti till 070-268 96 57 eller info@diabetesgbg.se.

Datum: 
tisdagen den 22 augusti 2023 18:00
Arrangör: 
Göteborgs Diabetesförening
Plats: 
Mellangatan 1
Anmälan senast: 
torsdagen den 17 augusti 2023 15:00