Kom på föreläsning och samtal!

Patienterna autonomi och professionernas auktoritet- eller Vad bestämmer jag och vad bestämmer vården?

Kom och lyssna till några etiska reflektioner utifrån att leva med en kronisk sjukdom. 

Föreläsningen hålls av Daniel Brattgård, senior sjukhuspräst samt f d sakkunnig i SMER- Statens medicinsk-etiska råd.

Mötet kommer att sändas digitalt för den som inte har möjlighet att vara på plats.

Datum: 
torsdagen den 12 maj 2022 18:00
Arrangör: 
Göteborgs Diabetesförening
Plats: 
Mellangatan 1
Anmälan senast: 
måndagen den 9 maj 2022 15:00
Anmälningsinformation: 
info@diabetesgbg.se