Rekreations- och hjälpmedelsfonden

Fond för: 
Kan sökas av: 
Ansök senast: 
Löpande under året.
Beslut fattas: 
på styrelsemöte i juni och november.

Fondens avkastning skall användas för bidrag till vila, rekreation samt hjälpmedel för personer med diabetes som är huvudmedlemmar i Göteborgs Diabetesförening. Man skall ha varit medlem minst ett år för att kunna ansöka. Ansökan kan göras löpande under året. Beslut fattas under styrelsemöte i juni och november. Bidrag utgår med högst 2000 kr. baserat på penningvärdet den 1/1 2020.

Av fondens avkastning skall 10% återinvesteras för att säkerställa reella värdet. 

Avkastningen kan ackumuleras i tre (3) år. Har medel efter tre år inte utnyttjas skall det återinvesteras i fonden.

Fondens tillgångar skall investeras i bank tillsammans med övriga fonder som föreningen förvaltar. Av den totala årsavkastningen skall Rekreations- och hjälpmedelsfonden tilldelas en andel som motsvarar dess tillgångar i förhållande till föreningens övriga fonder.

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av två på varandra följande allmänna sammanträden i Göteborgs Diabetesförening.

Fondstadgarna är antagna vid årsmötet 19 mars 2020 och medlemsmöte 22 oktober 2020.