Hjördis Stipendiet

Kan sökas av: 
Ansök senast: 
Den 1 november.
Beslut fattas: 
på styrelsemöte i december.

Stipendiet ska utgå till personal inom vården för att förbättra villkoren för personer med diabetes. Ansökan skall vara föreningen tillhanda senast den 1 november. Beslut fattas vid styrelsemöte i december.

Av fondens avkastning skall 10% återinvesteras för att säkerställa reella värdet.

Avkastningen kan ackumuleras i tre (3) år. Har medel efter tre år inte utnyttjas skall det återinvesteras i fonden.

Fondens tillgångar skall investeras i bank tillsammans med övriga fonder som föreningen förvaltar. Av den totala årsavkastningen skall Hjördis stipendiet tilldelas en andel som motsvarar dess tillgångar i förhållande till föreningens övriga fonder.

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av två på varandra följande allmänna sammanträden i Göteborgs Diabetesförening.

Fondstadgarna är antagna vid årsmötet 19 mars 2020 och medlemsmöte 22 oktober 2020.

Relaterade filer: