Barn- och ungdomsfonden

Fond för: 
Kan sökas av: 
Ansök senast: 
Löpande under året.
Beslut fattas: 
på styrelsemöte i juni och november.

Fondens avkastning ska användas för bidrag till verksamhet eller bidrag till vårdbehövande barn och ungdomar, upp till 25 år, som har diabetes och är huvudmedlemmar i Göteborgs Diabetesförening. Ansökan kan göras löpande under året. Beslut fattas under styrelsemöte i juni och november.

Av fondens avkastning skall 10% återinvesteras för att säkerställa reella värdet. Avkastningen kan ackumuleras i tre (3) år. Har medel efter tre år inte utnyttjas ska det återinvesteras i fonden.

Fondens tillgångar skall investeras i bank tillsammans med övriga fonder som föreningen förvaltar. Av den totala årsavkastningen skall Barn- och ungdomsfonden tilldelas en andel som motsvarar dess tillgångar i förhållande till föreningens övriga fonder.

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av två på varandra följande allmänna sammanträden i Göteborgs Diabetesförening.

Fondstadgarna är antagna vid årsmötet 19 mars 2020 och medlemsmöte 22 oktober 2020.