Diabetesbladet nummer 3 2020

Utgivningsår: 
2020
Nummer: 
3
DiabetesBladet: 
Ur innehållet: 
 • Ordföranden har ordet
 • Kommande medlemsaktiviteter
 • Aktuellt från styrelsen
 • Gåvan - ett barn
 • Backpacka med diabetes
 • Sommarminnen 2020
 • Kostens betydelse för diabetes
 • Fråga våra experter
 • Data, data och ännu mer data
 • Hit vänder du dig med frågor
 • Göteborgs Diabetesförenings fonder
 • Brev från en medlem
 • Recept
 • Kultur