Diabetesbladet nummer 1 2020

Utgivningsår: 
2020
Nummer: 
1
DiabetesBladet: 
Ur innehållet: 
 • Ordföranden har ordet
 • Kommande medlemsaktiviteter
 • En nöjd typ 2:a berättar
 • Så påverkar stress och diabetes varandra
 • Ung Diabetes om psykosocialt stöd
 • Oro kring övergången från barn- till vuxenmottagning
 • Ge plats för fötterna
 • Välutbildade fotvårdare önskas
 • Kultur: Göteborgs garderob
 • Göteborgs Diabetesförenings fonder
 • Recept: Ungsbakad lax