DiabetesBladet nummer 4 2019

Utgivningsår: 
2019
Nummer: 
4
DiabetesBladet: 
Ur innehållet: 
 • Ordförande har ordet
 • Kommande aktiviteter
 • Föreläsning
 • Studiecirkel
 • Har du koll på dina fötter?
 • Back to the 60's
 • Aktuellt
 • Framtidsveckan
 • Världsdiabetesdagen
 • Typ 1-diabetes i framtiden
 • Forskningsstudie om graviditetsdiabetes
 • Göteborgs Diabetesförenings fonder
 • Recept