Diabetesbladet nummer 2 2019

Utgivningsår: 
2019
Nummer: 
2
DiabetesBladet: 
Ur innehållet: 
 • Ordföranden har ordet
 • Möt vår nya kanslist
 • Ny styrelse på plats
 • Våraktiviteter i föreningen
 • Inspirationskväll om diabetes och träning
 • Ny studiecirkel om typ 1 i höst
 • Ett med din kropp
 • Barndiabetesfonden i Göteborg
 • Har du koll på dina känningar?
 • Det fria insulinet - vad händer nu?
 • Göteborgs Diabetesförenings fonder
 • Kultur: Filmrecension
 • Recept