Diabetesbladet nummer 1 2019

Utgivningsår: 
2019
Nummer: 
1
DiabetesBladet: 
Ur innehållet: 
 • Ordföranden har ordet
 • Välkommen till årsmötet
 • Senaste nytt från styrelsen
 • Ny studiecirkel med Bemnet Kidane
 • Diabetes och familjen
 • Porträtt: Linus Johansson
 • Hälsning från Rune
 • Är det fria insulinet på väg bort?
 • Läsarbrev
 • Göteborgs Diabetesförenings fonder
 • Kultur
 • Recept