DiabetesBlandet nummer 3 2018

Utgivningsår: 
2018
Nummer: 
3
Årgång: 
20
Ur innehållet: 
 • Kalendarium
 • Kallelse till extra årsmöte
 • Styrelsen har ordet
 • Kan digitala lösningar hjälpa typ II diabetiker?
 • Rapport från senaste brukarrådet
 • Ätstörning vid diabetes
 • DSBUS
 • Föreläsning: Familjejuridik
 • Rapport från Riksstämman
 • World Diabetes Day 14 november
 • Rune Johansson - mitt liv med diabetes, del 8
 • Ellen 10 år berättar om sitt liv med diabetes typ 1
 • Kostråd för diabetes har förändrats över tid
 • Fonder
 • Teater