DiabetesBladet nummer 2 2014

Utgivningsår: 
2014
Nummer: 
2
Årgång: 
16
DiabetesBladet: 
Ur innehållet: 
 • Spårvägsmuseum
 • Teater
 • Årsmöte
 • Prova på insulinpump
 • BUS
 • EU-projekt om förbättrad vårdform drivs av Chalmers
 • Läget för ögonsjukvården
 • Forskningsprojekt D-Foot
 • Utbildning för Typ 2 fortsätter
 • Inlägg angående körkort
 • Min historia
 • Trädgård