DiabetesBladet nummer 3 2013

Utgivningsår: 
2013
Nummer: 
3
Årgång: 
15
DiabetesBladet: 
Ur innehållet: 
 • Egenvårdsveckan
 • Förbundet firar 70 år
 • BUS
 • Forskning: Vad är LADA
 • Gravid del 3 av Kajsa
 • Läkemedelsnära Produkter
 • Filminspelning på Mellangatan
 • Medlemsfonder - Särskilt tandvård
 • PressNytt
 • Kryddig lax i ugn
 • Sommar, soMMar, SOMMAR