DiabetesBladet nummer 3 2012

Utgivningsår: 
2012
Nummer: 
3
Årgång: 
14
DiabetesBladet: 
Ur innehållet: 
 • Ordförande har ordet
 • Riksstämman 2012
 • Vårens aktiviteter
 • BUS
 • Från tonåring till vuxen
 • Finns det samband mellan typ 1 diabetes och fetma? Gun Forsander
 • Världsdiabetesdagen 2012
 • Läsarnas sidor
 • Rune Johansson - Föreningens hedersmedlem
 • Undersöks dina fötter regelbundet?
 • Nyheter, pressmeddelande
 • Gundas grova kakor
 • Äntligen vår och sommar i trädgården