DiabetesBladet nummer 4 2011

Utgivningsår: 
2011
Nummer: 
4
Årgång: 
13
DiabetesBladet: 
Ur innehållet: 
 • Ordförande har ordet
 • Presentation av Lokalföreningens styrelse
 • BUS
 • Vad ör Stroke? - Överläkare PEr-Olof Hansson
 • Regionkonferensen 2011
 • Jenny Pettersson - Ny ordförande i Ung Diabetes
 • Hel+en Eliasson - Ny ordförande i Hälso- och sjukvårdsutskottet
 • Resultatet av enkäten Typ 2-diabetes
 • Världsdiabetesdagen i Nordstan
 • Insändare
 • En mustig gryta och annanaspaj
 • Vänder händer i trädgården på ön?