Diabetesbladet

Diabetesbladet är Göteborgs Diabetesförenings medlemstidning.

Här kan du läsa de senaste numren på nätet. Diabetesbladet innehåller mycket intressant bland annat vårt kalendarium med kommande aktiviteter. Om du blir medlem så får du tidningen hem i brevlådan. Våra synskadade medlemmar har naturligtvis möjligheten att få en taltidning i form av en Daisyskiva tillsammans med den ordinarie tidningen.

Vill du annonsera i Diabetesbladet? Välkommen att kontakta oss på info@diabetesgbg.se eller nå oss på 070 268 96 57.